مسعود غلامی
وقتی می فهمی عاشق شده ای که میبینی دوست نداری بخوابی ... چون واقعیت ، شیرین تر از رویاهایت شده است .
دکتر زئوس ، نویسنده مشهور کتاب کودکان
 
آلبوم‌ها
چین ، خرداد1390
(16)چین ، خرداد1390
1390-03-25 17:18
 
روسیه مرداد 1390
(26)روسیه مرداد 1390
1390-05-06 23:17
 
ویتنام مرداد ماه 1390
(2)ویتنام مرداد ماه 1390
1390-05-27 10:00
عکس
(8)عکس
1390-06-15 15:33
 
ایتالیا و آلمان پاییز  91
(20)ایتالیا و آلمان پاییز 91
1390-08-06 17:15
 
سفر
(34)سفر
1390-08-21 10:25
اسپانیا ، مادرید دی ماه 1390
(6)اسپانیا ، مادرید دی ماه 1390
1390-12-20 14:58
 
سفر هندوستان شهریور ماه 1391
(13)سفر هندوستان شهریور ماه 1391
1391-05-31 20:02
 
هندوستان دی 1391
(30)هندوستان دی 1391
1391-10-19 21:06
تایلند
(4)تایلند
1392-10-21 09:04
 
ایتالیا ، آلمان پاییز 92
(7)ایتالیا ، آلمان پاییز 92
1392-10-21 09:20
 
تایلند بهمن و اسفند 1392
(5)تایلند بهمن و اسفند 1392
1392-12-04 13:14
بلگراد اسفند 1392
(15)بلگراد اسفند 1392
1392-12-12 14:25
 
کره جنوبی 2014
(7)کره جنوبی 2014
1393-03-07 14:57
 
سفر اروپا تیر 93
(21)سفر اروپا تیر 93
1393-04-29 01:27
مقدونیه (اسکوپیه) آذر 93
(9)مقدونیه (اسکوپیه) آذر 93
1393-09-17 13:49
 
هند بهمن 1393
(3)هند بهمن 1393
1393-11-27 14:41
 
ترکیه اسفند 93
(7)ترکیه اسفند 93
1393-12-03 09:48
صربستان - بلگراد اسفند 93
(6)صربستان - بلگراد اسفند 93
1393-12-03 09:49
 
تایلند اسفند 93
(20)تایلند اسفند 93
1393-12-12 15:43
 
بنادر جنوب بهمن 94
(18)بنادر جنوب بهمن 94
1394-11-05 10:43